POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI ZDIVA POROTHERM
DLE ČSN EN 1996-1-1

Akce:
Posuzovaný prvek:
Vypracoval:
Datum:

Použité cihelné bloky:Zvolený zdící blok:
Rozměry:
Normalizovaná průměrná pevnost
v tlaku zdícího prvku fb=
Skupina zdícího prvku:
Plošná hmotnost
včetně omítek tl.15 mm:

 

Malta

             


Součinitel přetvárnosti zdiva v tlaku KE =
Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku fk =
Modul pružnosti zdiva E =


Složení zdiva:

Zdící prvky kategorie I a návrhová malta
Zdící prvky kategorie I a předpisová malta
Dílčí součinitel materiálu ɣm =

Návrhová pevnost v tlaku zdiva
ve směru zatížení fd
=
Parametry posuzovaného průřezu:

Tloušťka stěny t =  mm
Délka pilíře b =  mm
 
Světlá výška stěny h =  mm
 
 
   

Parametry posuzovaného průřezu
Ztužení stěny pilíři po obou svislých okrajích:      Součinitel vzpěrné délky ρn:

želbet.strop
dřevěný strop
ρ2 =

Uroven hlavy a paty
Uroven hlavy, paty a jednoho okraje
Uroven hlavy, paty a dvou okraju


Vzpěrná výška stěny hef =  mm
Štíhlost zděné stěny λ =   27 = limitní štíhlost


Vnitřní síly

Normálová síla V úrovni hlavy stěny N1d =  kN  
V ½ výšky vč.všech výstředných zatížení působících na stěnu Nmd =  kN  
V úrovni paty stěny N2d =  kN  
Ohybový moment od výstřednosti zatížení stropů v podporách V úrovni hlavy stěny M1d =  kNm
V ½ výšky vč.všech výstředných zatížení působících na stěnu Mmd =  kNm
V úrovni paty stěny M2d =  kNm
Ohybový moment od vodorovného zatížení V úrovni hlavy stěny M1hd =  kNm
V ½ výšky vč.všech výstředných zatížení působících na stěnu Mmhd =  kNm
V úrovni paty stěny M2hd =  kNmVýsledky

V úrovni hlavy stěny e1 =       
Φ1 =  
N1d =
V ½ výšky stěny emk =     
Φm =  
Nmd =
V úrovni paty stěny e2 =    
Φ2 =  
N2d =
Tento produkt je chráněný autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Autor nenese v žádném případě zodpovědnost za následné škody jakéhokoliv charakteru i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití tohoto produktu.

Autor: Ing. Ivo Petrášek


3.237.16.210